Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Centrele de Competenţe în Tehnologii Spaţiale au scopul de a creşte competitivitatea şi vizibilitatea internaţională a ştiinţei şi tehnologiei în domeniul spaţial din România. Centrele vor constitui platforme de colaborare între organizaţii de cercetare (universitati, institute, etc.) şi industrie, în special IMM-uri, în vederea consolidării şi diversificării domeniilor de cercetare, producţie şi servicii în domeniul spaţial la nivel național și regional. Misiunea acestora este de identificare de noi nişe tehnologice în care îşi pot valorifica capitalul intelectual dobândit, precum şi de aprofundare a domeniilor deja existente. Menținerea și sporirea numărului cercetătorilor şi inginerilor, capabil să acopere nevoia de personal calificat la aceste nivele, se va face prin atragerea şi asigurarea perspectivei personalului înalt calificat în domeniu, disponibil la nivel naţional și regional.

Obiectivul principal al unui astfel de Centru este acela de a dezvolta o cultură a cooperării între cercetare şi industrie şi de a crea competenţe pentru cercetare tehnologică în ambele zone. Rezultatul aşteptat va fi crearea unui nucleu de cercetare și pregătire, pentru activităţi de dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul spaţial, prin derularea, în cadrul Centrului, de proiecte de cercetare şi inovare sau educaţionale cu înalt nivel de complexitate în acest domeniu.

Activitățiie de cooperare în cadrul unui astfel de Centru vor fi oficializate prin acord(uri) de colaborare care vor viza reţelizarea şi utilizarea în cadrul acestei platforme a resurselor umane, infrastructurii de cercetare şi logisticii identificate ca relevante pentru domeniul de nişă vizat.

PROJECT TITLE: ROmanian nanoSatellite Technology - Competence Centre ROST - CC

Coordinator: Institute of Space Science; INFLPR-ISS

Period:

Mai Mult

TITLU: Constanta Space Technologies Competence Centre Dedicated to the Romanian Marine and Coastal Regions Sustainable Development - COSMOMAR

Coordonator: INCDPM - INCDM/National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa

Perioada:

Mai Mult

PROJECT TITLE: INCAS Launchers and Space Vehicles Center of Competence - INCAS LASVEC

Coordinator: National Institute for Aerospace Research "Elie Carafoli" - INCAS S.A. Bucuresti

Period:

Mai Mult

PROJECT TITLE: Computer Assisted and Information Feedback Training for Human Spaceflight Support - STARWALKER

Coordinator: Institute of Space Science; INFLPR-ISS

Period: November 2013 - October  2016

Mai Mult

PROJECT TITLE: Competence Centre for Smart Sensors and Big Data Technology for Space Applications

Coordinator: Polytechnic University of Bucharest - Space Information Research Center

Period:

Mai Mult

PROJECT TITLE: Laser-Plasma Acceleration of Particles for Radiation Hardeness Testing - LEOPARD

Coordinator: National Institute for Laser, Plasma & Radiation Physics (INFLPR)

Period: 20 November 2013 - 19 November 2016

Mai Mult

PROJECT TITLE: Centre for Atmospheric REmote Sensing and Space Earth observation — CARESSE

Coordinator: National Institute of Research and Development for Optoelectronics INOE 2000 

Period: November 2013 - Octomber 2016

Mai Mult