Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Pe durata unui deceniu, ROSA, pe baza propriilor eforturi de cercetare și consultanță, a devenit o organizație științifică și de tehnologie care coordonează, promovează și reprezintă activitățile naționale de cercetare și aplicații spațiale, aerospațiale și de securitate.

ROSA asigură reprezentarea României in cadrul Comisiei Europeane – Comitetele de program Spațiu, Securitate, Aeronautică, Galileo și GMES. 

ROSA reprezintă România la NATO – Comitetul Științific

Agenția Spațială Română reprezintă Guvernul în cadrul Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, deschisă spre semnare la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul între statele parţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, deschis spre semnare la Paris, la 19 august 2002. (Legea de pe site)

Reprezintă Guvernul pentru ONU – Comitetul pentru Utilizări pașnice ale Spațiului Extraatmosferic.

Coordonează comitetele interministeriale pentru Cercetarea în domeniul securității (HG 1574/2004) și INSPIRE.