Print 

Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020

on 04 August 2014

strategStrategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, denumită în continuare Strategia CDI 2014-2020 (SNCDI 2020), cuprinde principiile, obiectivele și un sumar al măsurilor recomandate pentru perioada amintită. Strategia este pusă în practică printr-o serie de instrumente, în principal prin Planul național de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 2014-2020 (PNCDI_3) și prin Programul Operațional "Competitivitate" - Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru susținerea afacerilor și competitivității, alături de alte politici publice în sectoare conexe (fiscale, educaționale etc.), desfășurate prin instrumente de tipul Program Operațional Regional, Program Operațional Capacitați Umane, Programul Operațional Dezvoltarea Capacitații Administrative, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală.

Viziunea privind cercetarea și inovarea din România în 2020 stabilește un set de principii de acțiune, sprijinite pe 3 piloni principali:

România se poziționează, prin CDI, alături de mari inițiative europene și internaționale, fie prin participare, fie prin asumarea unui rol de lider (în cazuri precum Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics din Măgurele, sau centrul internațional pentru cercetări avansate Fluvii, Delte, Mări "Danubius" în Tulcea), și prin stimularea concentrărilor tehnologice (clustere) de frontieră.

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE STRATEGIEI NAȚIONALE DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2014-2020

Obiective generale

Obiective specifice

Informații valabile în aprilie 2014. Pentru cele mai noi actualizări vizitați pagina proiectului și pagina web a Ministerului Educației Naționale.